Yazım Kuralları

Özet

1. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir.
2. Bildiri özetleri 300-350 kelime arasında olmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir.
3. Yazar unvan ve adları çalışmanın başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak Üniversite/Kurum adları ile birlikte yazılmalıdır.
4. Özetler 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ve 1,5 satır aralık ölçüsünde tek paragraf halinde yapılandırılmalıdır.
5. Özetler çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve önerilerini içerecek şekilde ve Word formatında hazırlanmalıdır.
6. Özet gönderme işlemleri online olarak www.medyaveislamofobisempozyumu.com üzerinden yapılmaktadır. E-posta vb. gönderimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için medyaveislamofobisempozyumu@gmail.com adresi aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.

Tam Metin

1. Çalışmalar 6000-7000 kelime arasında olmalıdır.
2. Yazar/yazarların isimleri çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmeli ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) yazarın üniversitesi/kurumu, unvanı sayfanın en altında dipnot şeklinde belirtilmelidir.
3. Çalışmalar A4 kâğıdının bir yüzüne, sol ve sağ taraftan 2’şer cm.’lik boşluk bırakılarak, 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ve 1,5 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı 14 punto, diğer tüm başlıklar 12 punto ve ilk harfi büyük şekilde koyu ve sola bitişik şekilde yazılmalıdır.
4. Giriş bölümü büyük harfler ile “1. Giriş” şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak “1.1.”, “1.2.” şeklinde numaralandırılmalıdır. Son bölüm sonuç/tartışma bölümü olmalı ve bunu sırasıyla notlar, kaynakça ve varsa ekler kısmı takip etmelidir.
5. Girişten önce 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi özetleyen İngilizce ve Türkçe özet verilmeli, özetler en az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir.
6. Sempozyum APA 6 yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimini esas almaktadır.
7. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu, İngilizce yazılarda Oxford English Dictionary örnek alınmalıdır. Türkçe çalışmalarda yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.
8. Bu kriterlere uymayan eserler, değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.