Program

I. OTURUM: NEFRET SÖYLEMİ VE İSLAMOFOBİ

09.00 – 10.30
 

{ İslamofobik Önyargılar ve Sosyo-Politik Bağlam }
 

SALON MİRA

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

09.00-09.15     Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ


                        "Diasporik Kimliğin" Kurucusu Olarak İslamofobi


09.15-09.30     Doç. Dr. Efe SIVIŞ


                        Amerikan Toplumundaki “Türk” Algısının Tarihsel Kökenleri: 19 Yüzyılın Uluslararası Siyasetinin Türk Karşıtı Propagandaya Yansımaları

09.30-09.45    Doç. Dr. Ramazan AKKIR


                       Avrupa’da Yükselen İslamofobi: Avusturya Örneği


09.45-10.00     Dr. Öğr. Üyesi Nurgül BEKAR

 

 

 

 

 

                        2000 Sonrası Dönemde Küreselleşme ve Popülizm Ekseninde Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi

 

 

10.00-10.30      Soru ve Cevap


{ Ayrımcılık, Önyargı ve Nefret Suçları Bağlamında İslamofobi }

 

 

SALON PHASELİS

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ALANKA

 

09.00-09.15     Doç. Dr. Müşerref YARDIM

                        İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi Arasında İslamofobik Karikatürlerin Oryantalist Arkaplanı

 

09.15-09.30     Doç. Dr. İbrahim E. BİLİCİ

                        Yeni Zelanda Cami Saldırısı Manifestosunda İslamofobi ve Nefret Söylemi

 

09.30-09.45    Dr. Öğr. Üyesi Ali BALTACI

                       İslamofobik Bir Nefret Eylemi Olarak Yeni Zelanda Saldırısı: Yeni Medya Araçları Ekseninde Sosyopsikolojik Bir Analiz

 

09.45-10.00     Dr. Öğr. Üyesi Osman METİN - Doktora Öğrencisi Selvet ÇETİN - Doktora Öğrencisi Hacer YALÇIN

                        İslamofobik Nefret Söylemi Bağlamında Sosyal Medya

 

 

10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

SALON KANES

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Talip KARAKAYA

09.00-09.15     Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

                          İslamofobi Xenofobi’den Farklı Bir Tutum mudur? İslamofobik ve Xenofobik Tutumların Karşılaştırılması

09.15-09.30     Dr. Osman ÜLKER – Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER

                        Fransa’da Radikalleşmeyle Mücadele Stratejisi Olarak İslamafobi: Le Secrétariat Général Du Comité Interministériel De Prévention De La Délinquance Et De La Radicalisation (SG-CIPDR) Örneği

09.30-09.45    Doktora Öğrencisi Muhamemed Sacid TASTEPE

                        Media and Its Impact on the Rise of Anti-Muslim Prejudice in the UK Schools

09.45-10.00     Yüksek Lisans Öğrencisi Semra KIZILARSLAN

                         Kültürel Genetiğin İslamofobi Üzerindeki Rolü: Dante, Kuesli Nikolaus ve Voltaire Örneği

 

10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

 

 

{ Göç Olgusu, Mülteciler ve İslamofobik Algılar }

 

SALON AMİSOS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rasim SOYLU

 

 

 

09.00-09.15     Doç. Dr. Mehmet SALİH GÜRAN – Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel YILDIZ

                        Discussing Islamophobia with a Focus on Nation-Reputation and Nation-Image of the So-Called Islamic Countries

 

09.15-09.30     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ÇEÇEN – Fulya ÇEÇEN (Marmara Üniv.)

                        The Institutionalization of Islamophobia in Conservative Party: Walking in Far-Right’s Shoes

 

09.30-09.45    Nimetullah ARVAS (Emekli Müftü)

                       Gayr-i Müslimlerin Geliştirdiği Stratejik Silah: Tefrika ve İslamofobi

 

09.45-10.00     Arş. Gör. Hüdai ATEŞ

                        Yeni Medya Haberciliğinde Olumsuz Kamusal Söylem ve İslamofobi: Youtube’da ‘CİHAD’ Algısı

 

10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

SALON SARDİS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdulkadir GÖLCÜ

 

09.00-09.15     Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU


                        Kale Avrupası’nda İslamofobiyi Göç Üzerinden Okumak


09.15-09.30     Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN

                        Göçmenin Yeni Haykırışı: Türkiye’deki Suriyelilerin İslamofobiaya Karşı Örgütsel Tepkisi ve Medya

 

09.30-09.45    Dr. Öğr. Üyesi Fatma SARIASLAN

                        İslamofobinin Ekonomik Kökenleri: ABD ve Avrupa İslamofobilerinin Bir Karşılaştırması

 

09.45-10.00     Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Nur YILDIZ


                         Post-İslamofobi: İleri İslam Korkuları


10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

 

{ Yeni Medyada Müslüman Karşıtı Nefret Söylemi }

 

SALON PESİNUS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ekmel GEÇER


09.00-09.15     Dr. Öğr. Üyesi Turgay YERLİKAYA - Arş. Gör. Yasemin GÜNEY

                        Bir Nefret Söylemi Olarak İslam Karşıtlığının Sosyal Medya İzdüşümleri: Twitter Örneği

 

09.15-09.30     Öğr. Gör. Burak SOMUNCU – İbrahim USLU (RTÜK)

                        İslamofobik İçeriklerin Instagram'da Üretimi: Karikateist Hesabı Örneği

 

09.30-09.45    Arş. Gör. Halil SAÇ - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ÇEÇEN

                       Youtube'da Müslümanlara Yönelik Nefret Söylemi ve Nefret Söylemini Şiddetlendiren Bir Unsur Olarak 'Yöndeş Geri Bildirim Çokluğu': "Paul Joseph Watson" İsimli Kanaldaki Kullanıcı Yorumları Üzerine Bir Analiz

 

09.45-10.00     Yüksek Lisans Öğrencisi Yüksel Serdar OĞUZ (AA)

                        Yeni Nesil Stratejik İletişimde Bilgi Harbinin Rolü: Christchurch Örneği


10.00-10.30      Soru ve Cevap

 

 

II. OTURUM: YALAN HABER VE İSLAMOFOBİ I

11.00 – 12.30

 

{ İslamofobi Karşıtı Çabalar }

 

SALON MİRA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ


11.00-11.15        Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

                          İslamofobi İle Mücadelede Başarısızlığın Temelleri: Türkiye Modeli Örneği

 

11.15-11.30        Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÇOLAK

                          İslamofobi İle Mücadelede Maryland Külliyesi’nin İdeal Örnekliği Üzerine

 

11.30-11.45       Arş. Gör. Fikret TOPAL- Dr. Öğr. Üyesi Soner TAUSCHER-Arş. Gör. Yiğit Cem ESKİCİOĞLU

                          Avrupa’da İslamofobiyi Ölçmek: Bir İndeks Denemesi


11.45-12.00       Alptekin Cihangir İŞBİLİR (AA)

                          İslamofobik Dil ile Mücadelede Haber Ajanslarının Rolü: Anadolu Ajansı Örneği (2000-2020)

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

SALON PHASELİS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sefer KALAMAN


11.00-11.15        Dr. Fatma Betül AYDIN VAROL - Prof. Dr. Şükrü BALCI

                           İslamofobiyle Mücadelede Televizyon Kanalı Kurma Çabaları: Türkiye-Malezya-Pakistan Üçgeninde Bir İnceleme

 

11.15-11.30        Doç. Dr. Rasim SOYLU

                           Banksy'nin Filistin'de Yaptığı Duvar Resimlerinin İslamofobi Açısından İncelenmesi

 

11.30-11.45        Dr. Öğr. Üyesi ÜLHAK ÇİMEN

                          Batılı Bir Düşünce Adamının İslamofobiye Karşı Mücadelesi: Jean Baudrillard'ın İslamiyet Anlayışı

 

11.45-12.00       Doktora Öğrencisi Sena Sümeyra TARHAN

                          İslamofobi Karşıtı Çalışmalarda Müslüman Kimliğinin Sunumu: Mona Haydar Örneği

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

{ Medya Örgütlenmeleri ve İslamofobi Endüstrisi }

 

SALON KANES

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan AYDIN


11.00-11.15        Prof. Dr. Talip KARAKAYA - Arş. Gör. Zeynep HİÇDURMAZ

                           Dünyada Yükselen Yeni Tehlike ve Küresel Barışın Tehdidi Olarak İslamofobi ve Medya

 

11.15-11.30        Doç. Dr. Ömer ALANKA

                          Medyalaştırılmış Şiddet ve Psikopatolojik İslamofobyanın Semiyotiği: Yeni Zelanda Cami Saldırısı Örneği

 

11.30-11.45        Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ

                           İslamî İsim ve Değerlerin Medyada Süistimali: Müzemmem Hadisi Üzerine Bir İnceleme

 

11.45-12.00       Arş. Gör. Yiğit Cem ESKİCİOĞLU - Dr. Öğr. Üyesi Soner TAUSCHER

                          Avustralya’da İslam Düşmanlığının İnşasında Medyanın Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

SALON AMİSOS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Müşerref YARDIM


11.00-11.15        Doç. Dr. Abdulkadir GÖLCÜ - Doktora Öğrencisi Betül KARADENİZ

                          Covid 19 Sürecinde Üretilen Yalan Haberlere İlişkin Yapılan Uluslararası Çalışmalarda İslamofobi ve Müslümanlar

 

11.15-11.30        Dr. Öğr. Üyesi Şevket ÖZCAN

                          Amerikan Evanjelik Medyada İslam Karşıtı Söylem: Christian Broadcasting Network (CBN) Örneği

 

11.30-11.45        Arş. Gör. Yunus ERGEN

                          Uluslararası Alanyazındaki Medya ve İslamofobi Araştırmalarının Gelişimine Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

 

11.45-12.00       Doktora Öğrencisi Özlem BARIŞ - Doktora Öğrencisi Melissa LOUKIEH

                          Fransız Gazetelerinin İslamofobik Söylem Üretimi Üzerine Bir İnceleme: Le Figaro ve Le Parisien Gazeteleri Örneği

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

 

{ Dini Bilgi ve Kavramların Manipülasyonu }

 

SALON SARDİS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU


11.00-11.15        Doç. Dr. Ekmel GEÇER - Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKGÜL

                           Din Karşıtı Propaganda ve İslamafobi: 11 Eylül Örneği


11.15-11.30        Dr. Öğr. Üyesi Saim GÜNDOĞAN  


                          Dinsel Dışlayıcılığın Bir Algısı ve İmajı Olarak İslamofobi

 

11.30-11.45        Dr. Öğr. Üyesi Selman Selim AKYÜZ

                           Haberin İdeolojik İnşası: Cumhuriyet Gazetesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlgili Haberlerinin Söylem Analizi

 

11.45-12.00       Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARAOSMAN

                          Batı Medyasının İslamofobiyi Besleyen Cihad Anlayışı

 

12.00-12.30      Soru ve Cevap

 

 

III. OTURUM: YALAN HABER VE İSLAMOFOBİ II

13.30 – 15.00

 

{ Sosyal Medyada ve Dijital Oyunlarda İslamofobik Görünümler }

 

SALON MİRA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit İLHAN


13.30-13.45      Prof. Dr. Hakan AYDIN - Arş. Gör. Yavuz KANBUR

                         Fransa’da İslamofobik Uzlaşma Adacıklarının Kamusal Keşfi:  İlişkili Twitter Profillerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

 

13.45-14.00      Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ - Doç. Dr. Sefer KALAMAN

                         Sosyal Paylaşım Ağları ve İslamofobi: Twitter’da Yer Alan İslamofobik Karikatürlerin Gösterge bilimsel Analizi

 

14.00-14.15      Arş. Gör. Esra TUYSUZ

                         Dijital ABD Gazetelerinde İslam’a İlişkin Haberlerin İncelenmesi: USA Today ve Detroit Free Press Örnekleri

 

14.15-14.45       Soru ve Cevap

 

           

 

SALON PHASELİS

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ömer YILMAZ


13.30-13.45      Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA - Arş. Gör. Hüdai ATEŞ

                         Dijital Oyunların Anlatı Yapısındaki İslamofobik Temsiller, Değerler ve İdeolojiler

 

13.45-14.00      Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL - Doktora Öğrencisi Gamze GÜRBÜZ

                         Kovid-19 Pandemi Sürecinde Twitter’da Dolaşıma Giren İslamofobik Karikatürlerin Göstergebilimsel Analizi

 

14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Halide Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN


                         Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı


14.15-14.30       Öğr. Gör. Dr. Rıdvan YÜCEL

                          Dijital Medya Kullanıcıların İslamofobi Kavrayışı: Ekşi Sözlük’te İslamofobi Tartışmalarına Yansıyan İslamofobi Algısının Niteliksel Bir Analizi

 

14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

 

{ Sinema ve İslamofobi }

 

SALON KANES

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ


13.30-13.45      Prof. Dr. Turan AKKOYUN


                         İslamofobiye Karşı Sinema Gücü


13.45-14.00      Doç. Dr. Şule YÜKSEL ÖZMEN


                         K-Dramalarda Müslüman İmajı


14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TARİK

                         Batı’da Bir İslamofobi Aracı Olarak Sosyal Medyada “Bomb Scare Videos”

 

14.15-14.30       Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN – Doktora Öğrencisi Osman Kamil Çorbacı

                          Hollywood Sinemalarında İslamofobi


14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

SALON AMİSOS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü BALCI

 

13.30-13.45      Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN

                         Manifest and Latent Islamophobia in Media: Cultural Wars and Religious Symbols and Values in Turkish TV Series

 

13.45-14.00      Doktora Öğrencisi Faruk SADIÇ


                         Islamophobia in Netflix Series: Elité Example


 

14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN

                         Türkiye'de Çekilen Yabancı Filmlerin İslamofobi Bağlamında İncelenmesi

 

14.15-14.30       Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU

                           Süper Kahraman Filmlerinde Müslüman Temsilleri ve İslamofobinin Yeniden Üretimi

 

14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

{ Medyada Müslüman Kimliğinin İnşası ve Stereotipler }

 

SALON SARDİS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Faruk KARAARSLAN


13.30-13.45      Prof. Dr. Metin IŞIK - Yüksek Lisans Öğrencisi Erdal BİLİCİ

                         Sabah Gazetesi Örneğinde İslamofobik Haber Analizi


13.45-14.00      Öğr. Gör. Fikriye ÇELİK 

                         Anti-İslamist Yeni Zelanda Saldırısının Batı Medyasında Görünümü: The Washington Post, Le Figaro, Daily Mirror Gazeteleri Örneğinde Değerlendirme

 

14.00-14.15      Aylin ÇAM (RTÜK)

                         Medyada İslam Temsili ve Gruplar Arası İlişkiler Üzerine Teorik Bir İnceleme

 

14.15-14.30       Doktora Öğrencisi Durali KARACAN

                          How Does the Media Affect the Identity Development Processes of Muslim Men in the UK?

 

14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

 

SALON PESİNUS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ


13.30-13.45      Doç. Dr. İhsan KARLI - Arş. Gör. Dr. Zeynep Benan DONDURUCU

                         Fransız Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde İslam ve İslamofobinin Temsili: Samuel Paty Cinayeti Örneği

 

13.45-14.00      Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMEL - Mustafa ÇUHADAR (DiB)

                         İslamofobik Söylemin Basın Üzerinden İnşası: Din Eğitimi Örnekliğinde Bir İnceleme

 

14.00-14.15      Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL

                         Z Kuşağı’nın İslamofobi Algısı ve İslamofobik Pratiklere İlişkin Tutumları

 

14.15-14.30       Dr. Vusal ZULFUGAROV


                          Batı Medyasında İslamofobik Fikirlerin Tanıtımı


14.30-15.00      Soru ve Cevap

 

 

 

IV. OTURUM: KÜLTÜREL IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ

15.30 – 17.00

{ İslamofobi ve Kültürel Irkçılık Örnekleri }

 

SALON MİRA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan AKKOYUN


15.30-15.45      Prof. Dr. Hakan AYDIN - Öğr. Gör. Dr. Nida Sümeyya ÇETİN

                         Milliyetçilik ve Irkçılık İkileminde Avrupa İslam Hareketinin Truva Atı Pegida

 

15.45-16.00      Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ - Doç. Dr. Müşerref YARDIM

                         Kültürel Irkçılık ve Aşırı Sağ Bağlamında Soumission Adlı Romanda İslamlaştırılan Fransa Algısı

 

16.00-16.15       Arş. Gör. Emine Erden KAYA

                          Batı Medyasında Yükselen İslam-Müslüman Karşıtı Nefret Söylemleri ve Kültürel Irkçılığa Etkileri

 

16.15-16.30       Öğr. Gör. Fatih ERARSLAN

                          İslamofobik Eylemlerin Zihinsel Arka Planını Oluşturan Türk Karşıtlığı: Christchurch Camilerine Saldırı Olayı Örneği

 

16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

{ Batı, İslam ve Öteki Sorunu }

 

SALON PHASELİS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA


15.30-15.45      Prof. Dr. Fuat AYDIN


                         Batı İslam Algısının Tarihsel Kökenleri


15.45-16.00      Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT


                          Batı, İslam ve Öteki Sorunu


16.00-16.15       Doktora Öğrencisi Fatih ŞAHAN (DİTİB)

                          Alman Medyasında Sözde İslam Eleştirmenleri ve İslam-Müslüman Düşmanlığına Etkileri

 

16.15-16.30       Dr. Abdullah ERBOĞA


                        İslamofobi Tartışmaları ve Körfez Ülkelerinin Reaksiyonları


16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

{ Asimilasyon, Çok Kültürlülük ve Müslüman Kimliği }

 

SALON KANES

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN


15.30-15.45      Prof. Dr. Ömer YILMAZ

                         Avrupa’da Entegrasyon İle Asimilasyon Arasında Tercihe Zorlanan Müslümanlar

 

15.45-16.00      Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami MENCET

                         Kutuplaşma ve İslamofobiyi Tartışmak: Bir Başkadır Dizisi Örneği

 

16.00-16.15       Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN

                          Avrupa'da İslamofobinin Meşrulaştırılması: “Islam Europäischer Prägung”

 

16.15-16.30       Öğr. Gör. Zeynep EKMEKÇİ - Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN

                          Türkiye'de İslamofobi ve Başörtülü Kadınlar: Cinsiyetçi İslamofobi


16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

{ Oryantalizm/Self Oryantalizm ve İslamofobi }

 

SALON AMİSOS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İhsan KARLI


15.30-15.45       Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

                          Batı Resim Sanatında Oryantalizm Akımında İslamofobi Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

 

15.45-16.00      Dr. Öğr. Üyesi İsmail METİN

                         Fransız Oryantalistlerin Hz. Peygamber Algısı: Bir İslamofobik Söylemin Tarihsel Arka Planı

 

16.00-16.15       Öğr. Gör. Dr. Yahya AYDIN - Arş. Gör. Halil PEÇE

                          Self Oryantalizm Örneği Olarak Alef Dizisinin İncelenmesi

 

16.15-16.30       Doktora Öğrencisi Ömür Nihal KARAARSLAN

                          Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Self-Oryantalizm: Vurun Kahpeye ve Yaban Örneği

 

16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

SALON SARDİS

Oturum Başkanı: Mehmet Nezir GÜL


15.30-15.45      Prof. Dr. Tahir ORUÇOV


                         Batı Dışı Toplumlarda: Müslüman Toplumlarda İslamofobi


15.45-16.00      Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ

                          İslamî İsim ve Değerlerin Medyada Süistimali: Müzemmem Hadisi Üzerine Bir İnceleme

 

16.00-16.15       Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ  


                        Kur'an-ı Kerim Bağlamında İslamofobi


16.15-16.30       İbrahim BİRİCİK (MEB)

                         Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” Romanında İslamofobi’ye Karşı Oksidentalist Tavır

 

16.30-17.00      Soru ve Cevap

 

 

 

 

{ Batı Dışı Toplumlarda İslamofobi }

 

SALON PESİNUS

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL


15.30-15.45      Doç. Dr. Şir Muhammed DUALI


                        Rusya Federasyonu’nda Yabancı Karşıtlığı ve İslamofobi


15.45-16.00      Dr. Haneef C. Muhammad


                        Islamophobia and Identity Crisis; the Future of Indian Muslims


16.00-16.15       Doktora Öğrencisi Jahidul Islam SARKER

                        Representation of Muslims as 'Other' in Indian Cinema: A Critical Discourse Analysis

 

16.15-16.30       Yüksek Lisans Mezun Nada DOSTI


                        Islamophobia in Albanian Media


16.30-17.00      Soru ve Cevap


 

 

 

 

SEMPOZYUM ÖZEL OTURUMU

-ONLINE-

16.30-18.30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdülkadir GÖLCÜ

{İslamofobiyle Mücadele Yöntemleri}

  • Professor S. Sayyid. University of Leeds
  • Prof. Dr. Elizabeth POOLE. Keele University
  • Dr. Hatem BAZIAN. Zaytuna College
  • Professor Ibrahim A. Abuarqoup Al Ain University