Önemli Tarihler

Sempozyum Çağrısı
01.10.2020

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
31 Aralık 2020

* Hakem değerlendirme süreci sonucunda kabul edilen bildiriler, son özet gönderim tarihinden sonra bildiri sahiplerine kabul mektuplarıyla birlikte e-posta yoluyla bildirilecektir.


Tam Metin Son Gönderim Tarihi
31 Temmuz 2021

Sempozyum Tarihi
25-26 Mayıs 2021