Kurullar

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

İbrahim USLU / [RTÜK]
Dr. Çağatay ÖZDEMİR / [T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı]
Dr. Fatih KURT / [Diyanet İşleri Başkanlığı]
Erkan DURDU / [Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu]
Prof. Dr. Hakan AYDIN / [Erciyes Üniversitesi]
Doç. Dr. İsmail ÇAĞLAR / [SETA]

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hakan Aydın [Erciyes Üniversitesi]
İbrahim Uslu [RTÜK]
Büşra Karaduman [T.C. İletişim Başkanlığı]
Pınar Kandemir [TRT World]
Mustafa Çuhadar [Diyanet TV]
Dr. Turgay Yerlikaya [İstanbul Üniversitesi / SETA]
Zeliha Eliaçık [SETA]
Dr. Farid Hafez [University of Salzburg]
Dr. Metin Eken [Erciyes Üniversitesi- Medya ve Din Araştırmaları Merkezi]
Dr. M. Derviş Dereli [Erciyes Üniversitesi- Medya ve Din Araştırmaları Merkezi]

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Huriye Martı [Diyanet İşleri Başkanlığı]
Prof. Dr. Hatem Bazian [University of California Berkeley]
Prof. Dr. Elizabeth Poole [Keele University]
Prof. Dr. Hakan AYDIN [Erciyes Üniversitesi]
Prof. Dr. Mete Çamdereli [İstanbul Ticaret Üniversitesi]
Prof. Dr. Talip Küçükcan [Marmara Üniversitesi / SETA]
Prof. Dr. Özcan Hıdır [İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi]
Prof. Dr. Kadir Canatan [İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi]
Prof. Dr. Ali Murat Yel [Marmara Üniversitesi]
Prof. Dr. Hamza Çakır [Erciyes Üniversitesi]
Prof.Dr. Celaleddin Çelik [Erciyes Üniversitesi]
Prof. Dr. Kemal Ataman [Marmara Üniversitesi]
Prof. Dr. Şükrü Balcı [Selçuk Üniversitesi]
Prof.Dr. Mustafa Macit [Atatürk Üniversitesi]
Prof. Dr. Caner Arabacı [Necmettin Erbakan Üniversitesi]
Prof. Dr. Vejdi Bilgin [Uludağ Üniversitesi]
Prof. Dr. Mustafa Aydın [Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi]
Prof.Dr. Mustafa Tekin [İstanbul Üniversitesi]
Prof. Dr. Mustafa Arslan [İnönü Üniversitesi]
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu [Ankara Üniversitesi]
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman [Çukurova Üniversitesi]
Prof. Dr. Füsun Alver [Türk-Alman Üniversitesi]
Prof. Dr. Zakir Avşar [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel [Sakarya Üniversitesi ]
Prof. Dr. Vahit İlhan [Erciyes Üniversitesi]
Doç. Dr. Enes Bayraklı [Türk-Alman Üniversitesi /SETA]
Doç. Dr. İsmail Çağlar [İstanbul Medeniyet Üniversitesi /SETA]
Doç.Dr. Betül Önay Doğan [İstanbul Üniversitesi]
Doç. Dr. Faruk Karaarslan [Necmettin Erbakan Üniversitesi]
Doç. Dr. Müşerref Yardım [Necmettin Erbakan Üniversitesi]
Doç. Dr. Abdülkadir Gölcü [Selçuk Üniversitesi]
Doç. Dr. Abdullah Özbolat [Çukurova Üniversitesi]
Doç. Dr. Fikret Yazıcı [Erciyes Üniversitesi]